چه روزهايی جهت بازاريابی الکترونيکی بهترين محسوب می گردند؟

بنا به گفته  emarketer تحقيق انجام گرفته توسط exact target بر اين موضوع تاكيد مي نمايد كه "بهترين روزها براي باز نمودن نامه هاي الكترونيكي الزاما بهترين روز ها براي براي كليك روي موضوع مورد نظر نمي باشد. "البته بيشترين در صد مراجعات براي توجه به مارك تجاري مهم مي باشد در حاليكه كليك نمودن  بر روي موضوع بعنوان هدف تلقي مي گردد . اين تحقيق مشخص نموده كه زمانيكه شما نامه هاي تجاري الكترونيكي خود را از يكشنبه تا جمعه ارسال مي نماييد بيشترين گشايش را خواهيد داشت  اما اگر شما به كليك توجه داشته باشيد آخر هفته بهترين زمان است . با توجه به يافته هاي exact target بيش از 97%كمپين ها از دوشنبه تا جمعه فرستاده مي شوند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
علي

البته ضريب نفوذ اينترنت و شرايط فرهنگی و اجتماعی و محيطی کشور مورد تحقيق را هم بايد در نظر گرفت.