آيا شما زمانی فکر می کرديدکه مبل خانه تان ساخت سوئد باشد تلويزيون شما ساخت کره-مبايل شما ساخت فنلاند-پيراهن شما دوخت چين کفش شما ساخت اندونزی و...

اينک شما توسط علم بازاريابی احاطه شده ايد.ديگر نمی توان گفت که حتی با توجه به اين مسئله که کشور ما عضو سازمان تجارت جهانی نيست ما به شبكه جهانی نپپوسته ايم.بلكه ما پيوسته ايم ولی فقط وارد كننده ايم ومردم ديگر كشورها كمتر قطعاتی ساخت ايران را در دورو بر خود مشاهده می كنند.ديگر شما ماركها را بطور سنتی ساخت يك كشور نمی بينيد آديداس ديگر ساخت آلمان نيست اين مارك در ويتنام -كره وديگر كشورها توليد می شود وديگر ايكيا فقط ساخت سوئد نيست چين يك سازنده بزرگ لوازم خانگی ايكيا می باشد .همه اين موارد بر پيشرفت علم بازاريابی در جهان تاكيد دارد. 

/ 1 نظر / 5 بازدید
فاطمه

دل غریب من از گردش زمانه گرفت/به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت/شبانه بغض گلو گیر من کنار بقیع/شکست دل از دیده اشک دانه دانه گرفت/ز پشت پنجره ها دیدگان پر اشکم/سراغ مدفن پنهان و بی نشانه گرفت/نشان شعله و دود و نوای زهرا را /توان هنوز ز دیوار و بام خانه گرفت/مصیبتی است علی را که پیش چشمانش/عدو امید دلش را به تازیانه گرفت/چه گفت فاطمه کان گونه با تاثر و غم/علی مراسم تدفین او شبانه گرفت/فراق فاطمه را بوتراب باور کرد/شبی که چوبه تابوت را به شانه گرفت