سلام

بحث امروز در مورد مشتری می باشد.

آيا بايد به مشتری فقط در لحظه خريد توجه کرديا بايد به او به عنوان مشتری برای يک مدت مشخص نگاه کرديا برای تمام عمر

در بازاريابی مدرن جواب مشخص است برای تمام عمر به مشتری نگاه کنيد ممکن است در يک معامله ضرر کنيد ولی اگر مشتری را راضی نگه داريد او باز هم برخواهد گشت واز طريق تکرار معاملات شما سود را بدست می آوريد شک نکنيد اين رمز موفقيت است-مشتری برای تمام عمر -

چگونه مشتری برای تمام عمر جلب می شود ؟

فقط از طريق جلب اعتماد

چگونه می شود اعتماد مشتری را جلب نمود؟

جواب اين می باشد که شما بايد بالاتر از نياز مشتريان عمل نمائيد.

اصطلاحابالاتر از سطح رضايت مشتريان عمل نماييد تا آنها به خشنودی برسند

بطور مثال يك مشتری توقع دارد در خريد يك دست مبل ـ مبلی با كيفيت خوب دريافت نمايد شما می توانيد علاوه بر ارضا اين نياز حمل مجانی به درب خانه نيز داشته باشيداين يعنی بالا تر از توقع مشتری عمل كردن يعنی دلشادی مشتری

/ 0 نظر / 5 بازدید