ابتکارهای تبليغاتی در سايت رسمی FIFA

در سايت رسمی فيفا http://www.fifaworldcup.com هر گونه ابتکاری در زمينه تبليغات را که ميشناسيم می بينيم در حاليکه در يک زمان حداقل ۱۰نام تجاری را می توانيد ببينيد البته اسپانسرهای رسمی مسابقات که تبليغات آنها را در گوشه زمين هم می بينيد به طور چرخشی در معرض ديد خوانندگان قرار می گيرند. به هر صورت سايت مسابقات با مهارت خاصی طراحی شده وبا توجه به حجم بالای مراجعه کنندگان هيچ اشکالی در سرويس دهی آن ديده نمی شود .شمارنده سايت هم دارای اطلاع رسانی در مورد مارکی تجاری است به هر حال تحولات تبليغاتی در اين دوره کاملا مشهود است حتی شبکه ۳ هم سايتی که به صورت صفحه گسترده بود را به شرکتها معرفی کرد تا شرکتها لوگو خود را در آن قرار دهند به هر حال جام جهانی از لحاظ علم بازاريابی حاوی پيامهای جديدی می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید