آيا بازاريابی اينترنتی در ايران آينده روشنی دارد؟

باتوجه به اين نکته که روند استفاده از اينترنت در ايران رو به افزايش است وخصوصا جوانان به طرز شگفت انگيزی رو بسوی اينترنت آورده اند اکنون آمار استفاده کنندگان از اينترنت در ايران حتی برای خارجی ها نيز جالب است اما آيا اين استفاده از تمامی امکانات اينترنت است يا فقط به بخشهای خاصی مربوط است آيا جوانان به استفاده علمی ومفيد روی اورده اند يا خير؟

باتوجه به اينکه بحث ما بحث بازاريابی اينترنتی است اين بحث را بطور کامل باز نمی کنيم اما من برايم يک سوال مطرح است وآن اينستکه با توجه به اينکه استفاده ايرانی ها از اينترنت همه جانبه نيست واصولا تجارت مدرن که پايه آن کارت اعتباری است در ايران جا نيفتاده است می توان از هم اکنون به فکر بازاريابی اينترنتی بود به عقيده اينجانب روی آوردن به اين نوع بازار يابی برای ايران بسيار زود است بدليل اينکه تجارت الکترونيک به معنای واقعی آن در کشور ما وجود ندارد .اکنون شما می توانيدببينيد که در سايتهای فارسی ووبلاگهای فارسی اکثرا در مورد کلاهبرداری اينترنتی که مربوط به شرکت دياموندز وامثال آن است روی اورده اندکه به آن بازاريابی اينترنتی می گويند.به عقيده من واژه بازارايابی برای اين مورد اشتباه محض است اکثر کسانی که به اين مورد روی آورده اند با ضرر روبرو شده واحساس منفی پيدا کرده اند .اميدوارم که هرچه سريعتر افراد متخصص در امور بازار يابی واژه صحيح بازاريابی را بطور صحيح مطرح نمايند تا همگان متوجه شوند که اين امر يک ويزيتوری ساده نمی باشد ونيازمند تخصصی ويژه می باشد .

واقعا آيا با اين مسائل مطرح شده وبا توجه به اينکه حتی بازاريابی ساده نيز در ايران تعريفی صحيح ندارد می توان به بازاريابی اينترنتی اميدی داشت پيشنهاد بنده اين می باشد که در ابتدا يک تعريف صحيح از بازاريابی ارائه گرددوسپس زير بناهای بازاريابی مدرن در ايران گذاشته شود وسپس به بازاريابی اينترنتی روی آوردوآيا می توان گفت  که بدون تجارت الکترونيک می توان به بازاريابی اينترنتی روی آورد؟

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
Jalal

سلام. خسته نباشید. در مورد بازاریابی و استراتژی رسوخ در بازار ، مطلبی در وبلاگم منتشر کرده ام و چون شما تخصص لازم را دارید، خواهشمندم نظرتان را در آن مورد بیان کنید. در باره مطلب شما، فکر میکنم اینترنت مثل اتومبیل نیست؛ یعنی اول خودش وارد شود و بعد از صد سال هنوز فرهنگ استفاده آن وارد نشده باشد؛ چون کاربران اینترنت ایران توانایی ارتباط همزمان را با کل جهان دارند، می توان آینده روشنی برای دستیابی به فرهنگ استفاده از اینترنت متصورشد.