اهميت تحقيق خوب

تحقیق خوب چیزهایی را آشکار می سازد که من نمی دانستم . تحقیق متوسط چیزهایی را آشکار می سازد که من می دانستم و تحقیق بد بر چیزهایی متمرکز می شود که می دانم درست نیست.(بر گرفته شده از کتاب تحقیق در بازار نوشته رابین برن -پاتریک فوریست -ترجمه :دکتر علی پارسائیان)

/ 0 نظر / 8 بازدید