وفاداری loyalty

امروزه تمامی شركتهای پيشرو در امر بازاريابی توجه ويژه ای را به وفاداری مشتريان خود دارند آنها می دانند كه هزينه بدست آوردن يك مشتری جديد بسيار بسيار بيشتر از هزينه نگهداری مشتری قديمی  است  حتی فراتر از انتظار مشتريان خود عمل می نمايند تا مشتريان را برای تمام عمر در اختيار بگيرند از تكنيك تبليغات شفاهی (كه به غلط به آن تبليغات دهان به دهان گفته می شود word of mouth ) استفاده می نمايند آنها واژه customer delight(دلشادی مشتري) را مد نظر قرار می دهند سطح رضايت مشتريان مهم خود را می دانند مشتريان خود را طبقه بندی نموده و برای هر دسته برنامه ريزی خاص خود را دارند .حال عملكرد شركتهای ايرانی را درقبال مشتريان ملاحظه كنيد آيا آنها به وفاداری مشتری توجهی می نمايند؟

/ 2 نظر / 7 بازدید

ممنون استفاده کردم.

عباس مقدم

اصولا فرهنگ تجاري ما سنتي است و قانع ! منطقه اي فكر ميكند . برپايه همين ديدگاه غلط بفكر ارتقا كيفيت و افزايش سهم بازار نيست . توليد كننده يا سرويس دهنده اي هم كه جهاني نيانديشد و جهاني عمل نكند دير يا زود در چنبره كارتل ها و تراستهاي قوي له و لورده خواهد شد . كو تا بفهميم !!! موفق باشيد .