تيليغات تلويزيونی و تب جام جهانی

سازندگان تيزر معمولا برای جلب توجه بينندگان به رويدادهای روز توجه ويژه ای دارند.اخيرا  با شروع جام جهانی اکثر تبليغات تلويزيونی حتی آنهايی که محصولاتشان هيچ تناسبی با استفاده از توپ ندارد از آن استفاده می نمايند.البته ايجاد يک کمپين تبليغاتی با استفاده از موضوع جام جهانی می تواند موثر باشد اما نه برای هر محصولی بطور مثال بستنی که نه شکل توپ دارد نه هيچ شباهتی به موضوع فوتبال دارد برای جام جهانی تبليغ می شود يا فوتباليستی که با سر به گوشی موبايل ضربه می زند و...به هر حال رقابتی در ساخت تيزر با موضوع فوق در بين شرکتهای رقيب در محصولات مختلف شکل گرفته که بيش از آن که مصرف کننده را جذب نمايد به نفع گردانندگان رسانه ها وشرکتهای مرتبط با اين موضوع می باشد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید