آياراهکارهای پيروز مندانه در بازاريابی وجود دارند؟

بهترين مديران بازاريابی در جهان می گويندکه ۵۰٪هزينه های بازاريابی محصولاتشان به هدر رفته است اما آيا می توان گفت که نيمه هدر رقته سرمايه صرف شده کدام نيمه بوده است؟

جواب اين سوال تابحال داده نشده است چون موفقيت در فروش محصول تابع عوامل گوناگونی است که بازاريابی محصول فقط يکی از آنهاست البته با ذکر اين نکته که بازاريابی يکی از مهمترين موارد موفقيت در فروش محصول می باشد.اکنون بسياری از شرکتها از عملکرد واحد بازاريابی خود راضی نيستندچون هزينه های بازاريابی وفروش آنها بالا رفته اما ميزان فروش محصولات در وضعيت راضی کننده ای نيست دليل عدم موفقيت اين نوع شرکتها در چه می باشد؟

تنها يک دليل واضح می توان نام برد عدم خلاقيت در عملکرد بازاريابی .

امروزه ديگر فقط تبليغات تلويزيونی -بروشورتبليغاتی ـتبليغ دهان به دهان و......به تنهائی موثر نمی باشد  .در دنيای حاضر بايد خلاقيت داشت طبق مطلبی که اينجانب در کتاب  کاتلر درمديريت بازارنوشته فيلیپ کاتلر نويسنده قهار مسائل بازاريابی خواندم او شرکتها را به دو دسته تقسيم کرده است شرکتهائی که دگرگونی ها را می پذيرندوديگرانی که نابود می شونددر کتاب کاتلر راهکارهای پيروز مندانه در بازاريابی را به ۹مورد تقسيم بندی کرده است که شامل موارد زير می باشد:

۱-پيروزی در سايه کيفيت

۲-پيروزی در سايه خدمات بهتر

۳-پيروزی در سايه قيمتهای پايين

۴-پيروزی در سايه داشتن سهم بزرگی از بازار

۵-پيروزی در سايه مناسب وهمخوان شدن

۶-پيروزی در سايه بهسازی پيوسته فرآورده

۷-پيروزی در سايه نوآوری

۸-پيروزی در سايه ورودبه بازارهای پررشد

۹-پيروزی در سايه فراتر رفتن از انتظار مشتری

 

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٥/۱٠
تگ ها :