تاثير تحريم اقتصادی بر آميزه بازاريابی

همانطوری که می دانيد آميخته بازاريابی از 4pتشکيل شده است . که عبارتند از محصول - قيمت - توزيع -پيشبرد فروش که به عنوان عوامل قابل کنترل در بازاريابی نيز معروف هستند.البته تحليل در مورد تحريم اقتصادی احتمالی عليه ايران بستگی به نوع تحريم و حدود تعريفی آن دارد.اما ما فرض را بر تحريم کامل می گيريم و مسئله را مورد بررسی قرار می دهيم .در مورد pاول محصولاتی در اثر تحريم دچار مشکل می شوندکه به نوعی وابستگی در امر توليد آنها وجود دارد آنها با اعمال تحريم يا بکلی نابود می شوند يا با ايرانی نمودن قطعات مصرفی دچار افت فاحشی می گردند اما محصولاتی که کاملا توليد داخل هستند در اين بخش دچار مشکل نمی گردند.اما دربحث قيمت با توجه به نبود رقبای خارجی احتمالا محصولات داخلی با يکديگر به رقابت می پردازندو بمانند ايران خودرو در دهه ۶۰از فضای کاذب بوجود آمده نهايت استفاده را خواهند برد از لحاظ توزيع کانالهای داخلی مشکلی نخواهند داشت اما همانطوری که در مورد DHLديديم ارسال محصولات در ارسال محصولات مشکل خواهيم داشت . از لحاظ تبليغات نيز چون محصولات در بازار داخلی مورد توجه خواهند بود مشکلی نخواهد بود.

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۳٠
تگ ها :

وفاداری loyalty

امروزه تمامی شركتهای پيشرو در امر بازاريابی توجه ويژه ای را به وفاداری مشتريان خود دارند آنها می دانند كه هزينه بدست آوردن يك مشتری جديد بسيار بسيار بيشتر از هزينه نگهداری مشتری قديمی  است  حتی فراتر از انتظار مشتريان خود عمل می نمايند تا مشتريان را برای تمام عمر در اختيار بگيرند از تكنيك تبليغات شفاهی (كه به غلط به آن تبليغات دهان به دهان گفته می شود word of mouth ) استفاده می نمايند آنها واژه customer delight(دلشادی مشتري) را مد نظر قرار می دهند سطح رضايت مشتريان مهم خود را می دانند مشتريان خود را طبقه بندی نموده و برای هر دسته برنامه ريزی خاص خود را دارند .حال عملكرد شركتهای ايرانی را درقبال مشتريان ملاحظه كنيد آيا آنها به وفاداری مشتری توجهی می نمايند؟

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٦
تگ ها :