معادل فارسی واژه Brand

در فارسی برای اين واژه معادل مارک تجاری - علامت تجاری - انگ - نشان تجاری را در نظر گرفته اند و برای واژه Brand name نام ونشان تجاری را بيشتر استفاده می نمايند.

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢۸
تگ ها :

فرانگری

اگر يک شرکت بتواند هزينه هايش را کاهش بدهدو در عين حال منافع مشتری ثابت بماند يا حتی افزايش يابد در اين صورت ارزش بيشتری برای مشتری خود قاييل شده است . اين استراتژی فرانگری ناميده می شود.

برگرفته شده از کتاب هفت کليد  استراتژی خدمات نوشته پاک هورويتز ترجمه اعرابی وايزدی 

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٥
تگ ها :

Marketing warefare ستیز بازاریابی

oاستراتزی به اینکه شما رهبر بازار-چالشگر بازار –دنباله رو بازار یا nicherباشید بستگی دارد.
o-استراتزی نگهداری سهم بازار:
oنواوری –زیاد کردن محصولات –پوشش تمامی اجزائ بازار
o-استراتزی حمله :
oحمله روبه جلو-حمله از بقل-احاطه کننده –جست وخیزوانبساط بازار
o-استراتزی دفاع :
oدفاع از پهلو -ادغام
  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٦
تگ ها :

۳درس مهم در بازاريابی

درس يک: مردم محصولات يا خدمات را به اين دليل می خرند که هزينه آن کمتر از ارزشی است که از آن محصولات يا خدمات دريافت می کنند.

درس دو :  از انتظار مشتريان فراتر رويد.

درس سه : در مورد انچه می خواهيد مشتريانتان انجام دهندبا آنها بسيار صريح و رک باشيد.

برگرفته شده از کتاب ۱۰۱ راه برای تبليغ کالا نوشته گادفری وگرگری هريس

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱۳
تگ ها :

MARKETING ORIENTATION

 

رویکرد یازاریابی میسر می سازد:

 

تمرکز کامل روی تلاشها وطرح ریزیهای شخصی درنتیجه رهبری برای عملکرد 

 

بهتر وبالاتر(کوهلی وجاوسکی 1990)

 

قلب رویکرد بازار درتمرکز روی مشتری نهفته است.

 

رویکرد بازاریابی

 

3رویکرد اتخاذ شده توسط رویکرد بازاریابی عبارتند از:

 

1)   رویکرد فروش

2)   رویکرد محصول

3)   رویکرد تولید

 

(www.tutor2u.net)

 

یک سازمان با رویکرد بازاریابی به خواسته ها ونیازهای مشتریان ومشتریان

 

بالقوه برای اداره کردن تمامی تصمیمات استراتزیک سازمان  فرصت می دهد.

 

برای تعیین نمودن خواستهای مشتریان شرکت معمولا احتیاج به هدایت کردن

 

صحیح تحقیقات بازاریابی خود دارد. مفهوم رویکرد بازاریابی در اواخر دهه

 

1960واوایل دهه 1970در دانشگاه هاروارد توسعه داده شد.

 

 

مراحل تمرکز روی مشتری

 

1)خواسته های مشتری

 

2)اطلاعات

 

3)رضایت مشتری  (www.answers.com)

 

 

یک سازمان با رویکرد بازاریابی خصوصیات زیر را ازخود نشان می دهد:

 

. استفاده فراوان از روشهای مختلف تحقیقات بازاریابی

.گسترش خطوط تولید

.استفاده از تکنیک های نوآوری تولید مثل طوفان مغزی – آزمایش مفهوم وforce field technique

.رضایت مشتری –تحت نظر قرار دادن شکایتها –استفاده از پایگاه داده های شکایتها

.استفاده از صفحا ت وب وخطوط hot lines

 

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٩
تگ ها :