عوامل موثر بر ايجاد غرفه در نمايشگاه بين المللی

تعیین بودجه

              1-هزینه سازمان برگزار کننده

              2-هزینه های ساختمان وطراحی نمونه

              3-هزینه های تبلیغات

              4-هزینه های پرسنلی

 غرفه ومدیریت غرفه

   از تمام جاذبه های دیداری وشنیداری استفاده شود تا باجلب احساسات ودقت بازدید کنندگان آنچه که مدنظر شرکت است به آنان تفهیم والقاء شود.

طراحی غرفه  

 اگر طراح در کار خود از تخصص کافی برخوردار نباشد تاثیر منفی کارش جبران ناپذیر خواهد بود.

عوامل موثر در طراحی غرفه

- ویژگی های اقلیمی وفرهنگی کشور میزبان

- تناسب ساختمان غرفه با اهداف

- رعایت فضای مورد نیاز

- سادگی وسهولت در طراحی نمونه

- برای هرگونه کالایی مساحت بین 9تا 15متر مربع در نظر گرفته شود

 شرایط مدیر غرفه

-         دارای تجربه نمایشگاهی

-         داشتن اطلاعات کافی از شرکت ومحصولات

-         خصوصیات رهبری

-         روابط عمومی خوب

-         وضعیت ظاهری مناسب

پیگیری وارزیابی

- ارتباطات با ارزش ایجاد شده از طریق دسته بندی اطلاعات پیگیری شود واز سوی دیگراز

طریق پرسشنامه یا ملاقات حضوری نظرات بازدید کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
تگ ها :

مزايای فروش اينترنتی

۱-حجم بالايی از اطلاعات را منتقل می نمايد.

۲- امکان ورود به بازارهای جديد را فراهم می کند.

۳-گرفتن بازخورد مداوم از مشتريان را ميسر ميکند.

۴-تعداد يافته ها يا مراجعه کنندگان جذب شده قابل اندازه گيری است.

۵- دسترسی ۲۴ ساعته (ابنترنت هرگز به خواب نمی رود.)

برگرفته شده از کتاب بازاريابی اثر بخش نوشته موآ علی

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢۱
تگ ها :

گامهای بنيادين در بازاريابی

R-STP-MM-I-C  

R بعنوان پژوهش RESEARCH

STP بعنوان بخش بندی بازار (SEGMENTING-TARGETING-POSITIONING) 

MM آميزه بازاريابی

I اجرا وپياده کردن برنامه (IMPLEMENTATION)

C برابر با کنترل

برگرفته شده از کتاب کاتلر در مديريت بازار

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱٦
تگ ها :

4ps

nاين واژه اولين بار توسط E.jerome mc carthyمطرح گشت.
nومفهوم آن از 4pگرفته شده كه عبارتند از:
nProduct,place,price,promotion
nProduct:محصول عرضه شده به بازار
nPrice:بهاي فرآورده به همراه ديگر هزينه ها
nPlace:ترتيباتي كه فرآورده را آماده مي كندودر دسترس بازار هدف مي گذارد.                      
nPromotion:فعاليتهاي ارتباطي مانند تبليغ پيشبرد فروش
  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱٠
تگ ها :